DTFO-Claim
Text in deutsch...

Birbirimize İlgisiz yanyana yaşamaktan, birbirimize ilgi göstererek beraber yaºamak daha iyi.

Offenbach'ta, 2003 yılında, geniş anlamda bütün insanlar ve dar anlamda da Almanya'da yaşayan Türkler ile Almanlar arasındaki iletişimi geliştirmek ve uyumu teşvik etmek amacıyla Alman- Türk Forumu kuruldu. Çalışmalarımız önemli derecede ikinici kuşaktan başlayarak gelecek nesillere yönelik olacaktır. DTFO amacını gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen alanlarda çalışmalar yapar:
Satzung in der letzten Fassung vom 23.4.2010

Valid XHTML 1.0 Strict